BŪTINOJI DOKUMENTACIJA

Dokumentai, be kurių sveikatos priežiūros įstaiga veikti tiesiog negali

  • Vidaus tvarkos taisyklės
  • Skundų nagrinėjimo tvarka
  • Būtinosios medicinos pagalbos teikimo procedūra
  • Paciento informavimas ir valios pareiškimas

Susisiekite dėl detalesnės informacijos būtinosios dokumentacijos rengimui, ar jau esamos Jūsų klinikos dokumentacijos peržiūros.